Izolacija fasade nemali je financijski izdatak koji često rezultira odabirom jeftinijih materijala koji ne mogu rezultirati najkvalitetnijim rješenjem. Izolacijski materijal je u sustavu fasade najvažnija komponenta koja se sama isplaćuje kroz par godina i gdje se male razlike u cijenama ne mogu usporediti s benefitima koje daje.

Fasade od kamene vune su toplinska zaštita za velike uštede.

Za izolaciju fasade je bitno odabrati toplinsko-izolacijski materijal kojim se mogu ostvariti svi uvjeti zdravog i ugodnog stanovanja. Izostankom samo jednog nećemo postići željenu kvalitetu boravka u prostorima u kojima boravimo.

Fasadna izolacijska ploča od kamene vune ispunjava sve važne uvjete za kvalitetnu izolaciju fasade:

  • toplinska zaštita i ušteda
  • protupožarnost – proizvodi od kamene vune spadaju u najvišu kategoriju (klasu) negorivosti A1 čime se ostvaruju najviši standardi sigurnosti objekata u slučaju izbijanja požara
  • paropropusnost – kamena vuna je i do 60 puta paropropusnija od drugih izolacijskih materijala
  • zvučna zaštita – zbog svoje vlaknaste strukture koja omogućava apsorbiranje zvuka, kamena vuna zadovoljava najviše zahtjeve u pogledu zvučne izolacijske moći
  • elastičnost – kamena vuna kao elastičan materijal ima veliku otpornost na udar (npr. udar tuče) i sposobnost amortiziranja udaraca
  • otpornost na kemikalije i insekte – kamena vuna je otporna na kemikalije i insekte koji se mogu nastaniti u nekim drugim izolacijskim materijalima
  • stabilnost i trajnost – kamena vuna je izuzetno stabilna kod visokih ili niskih temperatura i njihovim naglim promjenama, ne stari, ne drobi se niti raspada, s čime se osigurava cijeloživotno rješenje toplinske izolacije vanjskih zidova
  • povrat investicije u izolaciju fasade od kamene vune – parametar koji najbolje govori o isplativosti ulaganja u toplinsku izolaciju je potrošnja energenata, a time i povrat investicije uložene u toplinsku izolaciju zgrade